Partners & links

Dit project is een initiatief van: Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender vzw en Jeroen Grillaert en is een partnership met meerdere locale organisaties en verenigingen. Het project wordt mogelijk gemaakt dankzij LEADER, het Europees subsidiëringsprogramma voor plattelandsontwikkeling.

   Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender vzw.

De Bosgroep is een vereniging van en voor boseigenaars en heeft als doel hen praktische ondersteuning te bieden bij het beheer van hun bos. De bosgroep informeert en adviseert zijn leden en geeft ondersteuning bij alle bosadministratie. Verder kan de boseigenaar bij de bosgroep terecht voor cursussen en excursies waarbij bos en bosbeheer centraal staan. Iedere boseigenaar die dit wenst kan gratis lid worden van de bosgroep die actief is in zijn streek.
Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender vzw
De Biesestraat 5 – 9600 Ronse – 055/21 62 80
vlaamseardennen@bosgroep.be – www.bosgroepen.be
 

Jeroen Grillaert

Jeroen is ambachtsman en een deskundige op het vlak van lokale houtverwerking. Hij werkt mee aan restauratieprojecten, oa van boten en meubelen, en maakt beeldsnijwerken. Daarnaast is hij leraar houtbewerking in een school voor volwassenenvorming. Hij brengt daar de kunst van het houtsnijden bij.
Jeroen Grillaert
Traveins 77 – 9620 Zottegem – 0474/871187
jeroen.grillaert@gmail.comwww.degroeneman.be

   Leader

LEADER staat voor ‘Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale’. Vrij vertaald betekent dit ‘samenwerken voor plattelandsontwikkeling’. LEADER is een Europees subsdiërigsprogramma voor plattelandsontwikkeling waarbinnen lokale actoren projecten kunnen indienen. Het plattelandsgebied van de Vlaamse Ardennen is voor een periode van zes jaar (2008-2013) erkend als LEADER-gebied. Tijdens deze periode kunnen goedgekeurde projecten rekenen op Europese, Vlaamse en Provinciale middelen.
www.leadervlaamseardennen.be

   Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen vzw

Een regionaal landschap is een aantrekkelijke streek met een heel eigen karakter en een duidelijk grotere concentratie aan natuur- en landschapswaarden. In zo'n streek moet de socio-economische ontplooiing gebeuren met respect voor natuur, milieu en landschap. Meer nog, deze drie elementen vormen de basis voor nieuwe economische activiteiten. Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen streeft er naar om de verschillende actoren in de streek op een positieve manier met elkaar in contact te brengen om te komen tot een dynamische ontwikkeling.
Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen wil ook een organisatie zijn die bruggen bouwt tussen openbare besturen, verenigingen en de bevolking.
Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen vzw
De Biesestraat 5 – 9600 Ronse – 055/20 72 65
info@rlva.bewww.rlva.be

Interessante links:

© 2009 Duurzaamhoutgebruik - Webdesign Pure Sign