Openbossendagen

Openbossendagen
Openbossendagen

Bomen kappen, bomen planten… een cyclus

Duurzame houtproductie impliceert dat er continu aan bosverjonging gedaan wordt. In dit luik willen we deze cyclus tastbaar maken door verschillende boomplantacties. Deze worden georganiseerd in samenwerking met het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen en lokale scholen en socio-culturele verenigingen.
Tijdens openbossendagen brengen we de boseigenaar en de bosgebruiker nauwer met elkaar in contact. Plaatselijke boseigenaars stellen hun bos voor aan de lokale gemeenschap en krijgen op die manier de kans om concreet te illustreren hoe zij hun bos beheren. Doel hierbij is een aanzet te geven tot een herwaardering van de private boseigenaar.
Wil u als school of als lokale vereniging peter of meter worden van een bos dat bij u in de buurt ligt, of hebt u een origineel idee om voor een nieuw stukje natuur te zorgen door er bomen aan te planten, neem dan contact op met ons. Wij bekijken hoe we samen uw project kunnen realiseren.

© 2009 Duurzaamhoutgebruik - Webdesign Pure Sign