Een stukje geschiedenis

Een stukje geschiedenis
Een stukje geschiedenis
Een stukje geschiedenis
Een stukje geschiedenis

Alle bomen in de regio werden destijds aangeplant om puur economische redenen.

  • Zo hebben de typische populierenrijen in het landschap hun ontstaan oa. te danken aan de (inmiddels verdwenen) lucifersfabriek in Geraardsbergen. Ook klompen, fruitkistjes, bouwhout, bijenkorven, duivenhokken en goedkope meubelen werden uit deze houtsoort vervaardigd. 
  • De eiken werden oa. verwerkt in dakconstructies, als waardevol meubelhout gebruikt, om tonnen en vaten te vervaardigen. 
  • Talloze knotwilgen leveren reeds eeuwen brandhout. Daarnaast kregen nog vele andere soorten hout een nieuw leven als handgereedschap, als muziekinstrument, als mijnhout of in de kunstnijverheid.

Ondertussen kregen onze bossen een belangrijke sociale en ecologische invulling. Het economische aspect verloor terrein. Hout werd een massaproduct en wordt nu hoofdzakelijk geïmporteerd. Lokale industriële en ambachtelijke verwerking komen steeds meer onder druk te staan en dreigen volledig te verdwijnen.

Momenteel zijn er echter volop nieuwe toepassingen in ontwikkeling. Zo wordt populierenhout oa. gebruikt voor de productie van biobrandstoffen of thermisch behandeld waardoor het geschikt wordt als alternatief voor tropisch hardhout. In verschillende grote en kleine elektriciteitscentrales wordt stroom opgewekt uit houtsnippers. Dit levert de zogenaamde ‘groene stroom’.

Landbouw en bosbouw vinden elkaar in het systeem van Korte Omloophout waarbij snelgroeiende houtgewassen geoogst worden als brandstof voor lokale energiecentrales.

Daarnaast zijn ook nog steeds plaatselijke ambachtslui aan de slag. Zij leveren meestal kwaliteitsvol maatwerk af. Dankzij hun vakmanschap slagen zij er in om nog steeds authentieke producten te creëren.

© 2009 Duurzaamhoutgebruik - Webdesign Pure Sign