Duurzaam houtgebruik

Duurzaamhoutgebruik
Duurzaam houtgebruik
Duurzaam houtgebruik

DE PROJECTBROCHURE IS ER !!

Klik hier om de brochure in te kijken!
Tijdens de slothappening op zaterdag 26 en zondag 27 maart wordt de projectbrochure voorgesteld aan pers en publiek. Je kan ze hier al inkijken. Ze is ter beschikking tijdens de slothappening in Zegelsem (zie nieuwsitem hieronder) en kan later bekomen worden op het secretariaat van de Bosgroep.
 
De Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender wil samen met lokale partners zoeken naar een eigentijdse invulling van duurzame houtproductie en houtoogst in de regio.
In het luik ‘2 bomen, 1 toekomst’ maken we dit tastbaar door het hout van een eik en een populier beschikbaar te stellen aan ambachtslieden en kunstenaars. Klik hier als je dit luik van dichtbij wil opvolgen.
Historisch werden bomen en struiken aangeplant om economische redenen. Deze functie werd stilaan minder belangrijk, bomen en bossen hebben momenteel vooral en sociale en ecologische functie.
Is er nog plaats voor locale houtproductie en is dit economisch nog haalbaar? Welke keuzes maken we nu? We willen, samen met de houtsector, een lokaal maatschappelijk debat op gang brengen over hoe we in de toekomst willen omgaan met dit vraagstuk.
Dit project wordt mogelijk gemaakt dankzij LEADER, het Europese subsidiëringsprogramma voor plattelandsontwikkeling en de financiële ondersteuning van het Vlaamse gewest en van de provincie Oost-Vlaanderen.

© 2009 Duurzaamhoutgebruik - Webdesign Pure Sign